Tin Tức

Sân chơi của thị trường nội ngoại thất và cuộc đua giữa sản phẩm nội địa và nhập khẩu nước ngoài

Sân chơi của thị trường nội thất vẫn đang khá hiếm doanh nghiệp Việt

Nhu cầu ngày càng cao đối với các vật dụng nội ngoại thất đã làm cho thị trường trong nước rộng lớn hơn trước. Theo các dữ liệu thống kê trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, tổng lượng tiêu dùng nội thất tại